Starlight Lame Silver
Starlight Lame Silver Starlight Lame Silver

Starlight Lame Silver by Mark of Distinction

Polyester
1 button
Grey
Black bow tie & white laydown shirt.
Similar Tuxedos
Chrome
Starlight Lame Silver
Starlight Stone Lame
Grey Kristoff